хаотично | хаотично sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
хаотичность webussa yaz duwmesi
ж
bulam-bujarlyk; tertipsizlik; garym-gatymlyk; bulaşyklyk; garjaşyklyk
хаотичность движения молекул - molekulalaryň hereketleriniň tertipsizligi
хаотичность изложения - beýan edişiň bulam-bujarlygy
webussa yaz duwmesiAşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Rusça-Türkmençe:   хаотичность   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104