червеобразный | червеобразный sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
червеобразный  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  gurçuga meňzeş  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  gurçuk görnüşliler  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  gurçukpisint  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  soguljanlar  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
червеобразный webussa yaz duwmesi
1.
gurçuga meňzeş; gurçukpisint
червеобразные мышцы - gurçukpisint myşsalar
червеобразный отросток слепой кишки анат. - köriçegäniň gurçukpisint ösüntgisi
2.в знач. сущ. зоол.
soguljanlar; gurçuk görnüşliler
webussa yaz duwmesi

Словарь русского языка Ожегова
червеобразный
1)   похожий на червя
Ч. отросток.URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104