юркость | юркость sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Rusça-Türkmençe
юркость  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  çalasynlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  ýyndamlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  çaltlyk  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  tizlik  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
юркость webussa yaz duwmesi
ж
çalasynlyk; tizlik; ýyndamlyk; çaltlyk
webussa yaz duwmesiURL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104