Cоздатель трёхлинейки Сергей Иванович Мосин [14. 04. 1849 – 08. 02. 1902] Трёхлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 года по праву считается одним из самых знаменитых образов русского стрелкового оружия | Cоздатель трёхлинейки Сергей Иванович Мосин [14. 04. 1849 – 08. 02. 1902] Трёхлинейная винтовка системы Мосина образца 1891 года по праву считается одним из самых знаменитых образов русского стрелкового оружия sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104