ýakymly | ýakymly sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
ýakymly  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  pleasant  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  mübärek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  mild  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  pleasing  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  sympathetic  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

ýakymly webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Göwne hoş ýakýan, mazaly, lezzetli, hözirli. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
Bir minut geçip-geçmänkä reproduktordan «Şasenem we Garyp» operasyndan Garybyň aýdymynyň ýakymly owazy eşidilip başlady. («Sowet Türkmenistany» Gazeti) webussa yaz duwmesi
Ertiriň ýakymly öwüsýän şemalyna bütin jandar şatlanyp seslenýärdi. (A. Durdyýew, «Saýlanan eserler») webussa yaz duwmesi
2. [söz]  Mylaýym, oňat, mylakatly, sypaýy. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104