ýakymly | ýakymly sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
ýakymly  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  pleasant  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  mübärek  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  mild  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  pleasing  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  sympathetic  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

ýakymly webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Göwne hoş ýakýan, mazaly, lezzetli, hözirli. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Mylaýym, oňat, mylakatly, sypaýy. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104