aýrylyşmak | aýrylyşmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
aýrylyşmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  give smb divorce  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  agree to divorce  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  divorce  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

aýrylyşmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Çat açyp, ýarylyp başlamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Biri-birinden aýrylmak, aýrylyp gitmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Özbaşdak hojalyk bolmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
4. [söz]  seret aýrylmak webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104