dag | dag sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
dag  google image duwmesi
1. [söz]  mountain  [Umumy]  google image duwmesi
2. [sypat]  alpine  [Umumy]  google image duwmesi

Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi
dag
1. [söz]  Tekizlikleriň belli bir ýerlerinde ýokary galyp giden daş jynsly, massaly beýiklikler.  [Umumy]
2. [söz]  Salnan tagma, belgi, nyşan.  [Umumy]