gözel | gözel sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
gözel  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  beautiful  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  lovely  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  comely  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  pretty  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

gözel webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Owadan, ýaraşykly, gelşikli, gelmegeý. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104