gap | gap sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
gap  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  box  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  vessel  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  package  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [söz]  pot  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [söz]  packing  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [söz]  box, package, vessel : naxar iýilýän gap = kitchenware 3. grammatical intesifier: gap-garaňky = really dark  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  container  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  tank  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

gap webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Içine her hili zat salynýan halta, çuwal we ş. m. zatlar. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Nahar we suwuk zatlar guýulgan gazan, bedre, jam we şym. predmetler. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Zat salmak üçin ýörite ýasalan guty. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104