gap | gap sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
gap  google image duwmesi
1. [söz]  box  [Umumy]  google image duwmesi
2. [söz]  vessel  [Umumy]  google image duwmesi
3. [söz]  package  [Umumy]  google image duwmesi
4. [söz]  pot  [Umumy]  google image duwmesi
5. [söz]  packing  [Umumy]  google image duwmesi
6. [söz]  box, package, vessel : naxar iýilýän gap = kitchenware 3. grammatical intesifier: gap-garaňky = really dark  [Umumy]  google image duwmesi
7. [at]  container  [Umumy]  google image duwmesi
8. [at]  tank  [Umumy]  google image duwmesi

gap
1. [söz]  Içine her hili zat salynýan halta, çuwal we ş. m. zatlar.  [Umumy]
2. [söz]  Nahar we suwuk zatlar guýulgan gazan, bedre, jam we şym. predmetler.  [Umumy]
3. [söz]  Zat salmak üçin ýörite ýasalan guty.  [Umumy]