guýguç | guýguç sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
guýguç  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  funnel  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

guýguç webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Agzy darajyk gaba suwuklyk guýmak üçin ulanylýan, düýbi çüri, agzy giň gural. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104