iki | iki sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
iki  google image duwmesi
1. [san]  two  [Umumy]  google image duwmesi

Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi
iki
1. [söz]  2 sifriniň ady we onuň mukdary.  [Umumy]
2. [söz]  seret ikilik  [Umumy]