mylaýym | mylaýym sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
mylaýym  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  pleasant  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  warm  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  lukewarm  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  bland  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  kind  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]  lenient  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

mylaýym webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Göwne ýaramly, göwne hoş ýakýan. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Maýyl, salkyn (howa hakda). webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Birneme ýyly, ýylymsy, ne sowuk, ne yssy (suw hakda). webussa yaz duwmesi  [Umumy]
4. [söz]  Gulaga ýakymly, gulaga hoş degýän (ses, owaz hakda). webussa yaz duwmesi  [Umumy]
5. [söz]  Göçme manyda Açyk göwünli, hoş gylykly, göwne ýakymly, süýji sözli, alçak mylakatly, sypaýy. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104