nerw | nerw sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
nerw  google image duwmesi
1. [söz]  nerve  [Umumy]  google image duwmesi
2. [söz]  r. nerve  [Umumy]  google image duwmesi
3. [sypat]  nervous  [Umumy]  google image duwmesi

nerw
1. [söz]  Anatomiýa Kelle we oňurga ýiliginden şahalara bölünip gidýän, sistema emele getirýän, organizmiň işleýşini dolandyrýan näzik ösüntgileriň-süýümleriň biri.  [Umumy]
2. [söz]  Adamyň häsiýetini organizmiň işleýşini kesgitleýän şu organlaryň sistemasy, jemi.  [Umumy]