nerw | nerw sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
nerw  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  nerve  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  r. nerve  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  nervous  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

nerw webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Anatomiýa Kelle we oňurga ýiliginden şahalara bölünip gidýän, sistema emele getirýän, organizmiň işleýşini dolandyrýan näzik ösüntgileriň-süýümleriň biri. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Adamyň häsiýetini organizmiň işleýşini kesgitleýän şu organlaryň sistemasy, jemi. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104