owadan | owadan sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
owadan  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  cute  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  beautiful  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  refined  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  graceful  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  nice  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  spectacular  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [sypat]   beautiful  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

owadan webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Daşky görnüşi boýunça ýakymly, görmegeý, gelşikli. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104