sowuklyk | sowuklyk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
sowuklyk  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  cold  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

sowuklyk webussa yaz duwmesi
1. [söz]  0 derejeden aşak temperaturalylyk ýagdaý. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Ýylysy gaçmaklyk, sowamaklyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Perwaýsyzlyk, parhsyzlyk, sowukganlylyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104