wepalylyk | wepalylyk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Iňlisçe
wepalylyk  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  allegiance  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  faithfulness  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  devotion  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  loyalty  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  fealty  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  loyal  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

wepalylyk webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Wepada durnuklylyk, ynamlylyk, haýyrlylyk, peýdalylyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104