gitmek | gitmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Nemesçe
gitmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  gehen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  fahren  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  verlassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  lassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  kommen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  hinterlassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  machen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  abgeben  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  reisen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  überlassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  ziehen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

gitmek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Bir tarapa barmak, ýöremek, ugramak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Taşlap ötägitmek, işden gitmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Dowam etmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
4. [söz]  Sarp edilmek, geçmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
5. [söz]  Göçme manyda Çümmek batmak, girmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
6. [söz]  Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde gymyldynyn ýakynlaşmagyny we bolup gutaranyny görkezýär. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104