taşlamak | taşlamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Nemesçe
taşlamak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  aufgeben  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  verlassen  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

taşlamak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Zyňyp goýbermek, oklamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Bir zady ulanmagy bes etmek, goýmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104