çaýkanyp | çaýkanyp sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
çaýkanyp  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [hal]  взволнованно  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [hal]  вразвалку  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [hal]  враскачку  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
çaýkanyp webussa yaz duwmesi
взволнованно; вразвалку; враскачку
webussa yaz duwmesi
çaýkanyp başlamak webussa yaz duwmesi
закачаться
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104