çalasynlyk | çalasynlyk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
çalasynlyk  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  беглость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  быстрота  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  живость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  меткость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  мобильность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  проворство  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  рысь  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  увёртливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [at]  юркость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [at]  прыткость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [at]  расторопность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [at]  спорость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [at]  лихость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [at]  ловкость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [at]  эквилибристика  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [at]  поворотливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
çalasynlyk webussa yaz duwmesi
беглость; быстрота; живость; меткость; мобильность; проворство; рысь; увёртливость; юркость; прыткость; расторопность; спорость; лихость; ловкость; эквилибристика; поворотливость
barmaklaryň çalasynlygy - беглость пальцев
çaganyň çalasynlygy - живость ребёнка
hereketiň çalasynlygy - живость движений
nireden beýle çalasynlyk geldi!, nireden beýle dogulylyk nireden geldi! - откуда рысь взялась!
sportsmeniň çalasynlygy - лихость спортсмена
webussa yaz duwmesi
çalasynlyk bilen webussa yaz duwmesi
проворно
webussa yaz duwmesi

çalasynlyk webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Çalt, tiz hereket edijilik, çakganlyk, dogumlylyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104