öýkelek | öýkelek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
öýkelek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  чувствительный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  мимоза  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  ущербный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  уязвимый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  обидчивый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
öýkelek webussa yaz duwmesi
мимоза; ущербный; уязвимый; обидчивый
öýkelek çaga - обидчивый ребёнок
webussa yaz duwmesi
öýkelek adam webussa yaz duwmesi
недотрога
webussa yaz duwmesi

öýkelek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Sähelçe zat üçin öýkeleýän, az zat üçin öýke-kine edýän edýän, sähel zady göwnüne alýan, ynjyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104