öňüni tutmak | öňüni tutmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
öňüni tutmak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  блокировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  загородить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  заградить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  задвинуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  затмить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  затуманить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  найти  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  закрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  заслонить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  заставить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  застлать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  преградить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
öňüni tutmak webussa yaz duwmesi
блокировать; загородить; заградить; задвинуть; затмить; затуманить; найти; закрыть; заслонить; заставить; застлать; преградить
sportsmeniň öňüni tutmak, sportsmene ýol bermezlik - блокировать спортсмена
ýagtynyň öňüni tutmak - загородить свет
yşygyň öňüni tutmak - заслонить свет
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104