ösdürip ýetişdirmek | ösdürip ýetişdirmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ösdürip ýetişdirmek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  взлелеять  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  взрастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  вывести  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  вынянчить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  вырастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  выходить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  нарастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  растить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  возделывать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  воспитать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  культивировать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  дорастить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ösdürip ýetişdirmek webussa yaz duwmesi
взлелеять; взрастить; вывести; вынянчить; вырастить; выходить; нарастить; растить; возделывать; воспитать; культивировать; дорастить
ogluňy eziz görüp, ösdürip ýetişdirmek - взлелеять сына
mallaryň täze tohumyny ösdürip ýetişdirmek - вывести новую породу скота
bugdaýyň täze sortuňy ösdürip ýetişdirmek - вывести новый сорт пшеницы
şitil ösdürip ýetişdirmek - вырастить рассаду
çagalary ösdürip ýetişdirmek - вырастить детей
sagat çagany ösdürip ýetişdirmek - выходить здорового ребёнка
köp gök önümleri ösdürip ýetişdirmek - нарастить много овощей
pagta ösdürip ýetişdirmek - растить хлопок
klubnika ösdürip ýetişdirmek - растить клубнику
ýaş kadrlary ösdürip ýetişdirmek - растить молодые кадры
webussa yaz duwmesi
ösdürip ýetişdirmeklik webussa yaz duwmesi
развод
guşlary ösdürip ýetişdirmeklik bilen meşgullanmak - заниматься разводом птицы
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104