ösdürmek | ösdürmek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ösdürmek  google image duwmesi
1. [söz]  вырастить  [Umumy]  google image duwmesi
2. [söz]  разводить  [Umumy]  google image duwmesi
3. [söz]  застраивать  [Umumy]  google image duwmesi
4. [söz]  развивать  [Umumy]  google image duwmesi
5. [söz]  возрастать  [Umumy]  google image duwmesi
6. [söz]  возрасти  [Umumy]  google image duwmesi
7. [işlik]  выращивать  [Umumy]  google image duwmesi
8. [işlik]  взрастить  [Umumy]  google image duwmesi
9. [işlik]  вывести  [Umumy]  google image duwmesi
10. [işlik]  выработать  [Umumy]  google image duwmesi
11. [işlik]  двигать  [Umumy]  google image duwmesi
12. [işlik]  множить  [Umumy]  google image duwmesi
13. [işlik]  прорастить  [Umumy]  google image duwmesi
14. [işlik]  расплодить  [Umumy]  google image duwmesi
15. [işlik]  цивилизовать  [Umumy]  google image duwmesi
16. [işlik]  нарастить  [Umumy]  google image duwmesi
17. [işlik]  развернуть  [Umumy]  google image duwmesi
18. [işlik]  развести  [Umumy]  google image duwmesi
19. [işlik]  развить  [Umumy]  google image duwmesi
20. [işlik]  развязать  [Umumy]  google image duwmesi
21. [işlik]  растить  [Umumy]  google image duwmesi
22. [işlik]  расширить  [Umumy]  google image duwmesi
23. [işlik]  воспитать  [Umumy]  google image duwmesi
24. [işlik]  изощрить  [Umumy]  google image duwmesi
25. [işlik]  культивировать  [Umumy]  google image duwmesi
26. [işlik]  образовать  [Umumy]  google image duwmesi
27. [işlik]  отпустить  [Umumy]  google image duwmesi
28. [işlik]  отрастить  [Umumy]  google image duwmesi
29. [işlik]  плодить  [Umumy]  google image duwmesi
30. [işlik]  поднять  [Umumy]  google image duwmesi
31. [işlik]  подрастить  [Umumy]  google image duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ösdürmek
взрастить; вывести; выработать; вырастить; двигать; множить; прорастить; расплодить; цивилизовать; нарастить; развернуть; развести; развить; развязать; растить; расширить; воспитать; изощрить; культивировать; образовать; отпустить; отрастить; плодить; поднять; подрастить
sabyrlylygy we tutanýerliligi ösdürmek - выработать выдержку и настойчивость
ylmy ösdürmek - двигать науку
bal arylaryny ösdürmek - расплодить пчёл
muskulyňy ösdürmek - нарастить мускулы
talantyňy ösdürmek - развернуть свои таланты
ýatkeşligiňi ösdürmek - развить память
maşyn gurluşygyny ösdürmek - развить машиностроение
çagany her taraplaýyn ösdürmek - развить ребёнка
birini akyl taýdan ösdürmek - развить кого-л. в умственном отношении
halkyň döredijilik güýjüni ösdürmek - развязать творческие силы народа
jojugy ösdürmek - растить поросёнка
gül ösdürmek - растить цветы
talanty ösdürmek - растить талант
esteteki duýgyny ösdürmek - образовать эстетический вкус
saçy ösdürmek - отпустить волосы
dyrnagy ösdürmek - отрастить ногти
hojalygy ösdürmek - поднять хозяйство
jüýjeleri ösdürmek - подрастить цыплят

ösdürmek
1. [söz]  Ekip ýetişdirmek (ekerançylyk, bagçylyk, we ş. m. hakda).  [Umumy]
2. [söz]  Terbiýeläp, ekläp-saklap ýetişdirmek (çaga hakda).  [Umumy]
3. [söz]  Köpeltmek, artdyrmak.  [Umumy]
4. [söz]  Bir ideýany öňkisinden artdyrmak, giňeltmek, ýaýbaňlandyrmak, gowulandyrmak, güýçlendirmek.  [Umumy]