öwreni | öwreni sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
öwrenişen webussa yaz duwmesi
привычный
webussa yaz duwmesi
öwrenilen webussa yaz duwmesi
заученный; изученный
öwrenilen hereketler - заученные движения
webussa yaz duwmesi
Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Türkmençe-Iňlisçe:   öwreniji   öwrenilen   öwrenilen okuw   öwrenilenlik   
Türkmençe-Rusça:   öwreniji   öwrenilen   öwrenilen okuw   öwrenilenlik   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104