öwrenilen | öwrenilen sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
öwrenilen  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  заученный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  изученный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
öwrenilen webussa yaz duwmesi
заученный; изученный
öwrenilen hereketler - заученные движения
webussa yaz duwmesi
öwrenilen okuw webussa yaz duwmesi
пройденный
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104