öwrenilenlik | öwrenilenlik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
öwrenilenlik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  заученность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  изученность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
öwrenilenlik webussa yaz duwmesi
заученность; изученность
bu hadysanyň az öwrenilenligi - малая изученность |этого| явления
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104