ünjüli | ünjüli sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ünjüli  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  беспокойный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ünjüli webussa yaz duwmesi
беспокойный
ünjüli uky - беспокойный сон
webussa yaz duwmesi
ünjüli pikir webussa yaz duwmesi
ноша
webussa yaz duwmesi

ünjüli webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Gaýga, pikire batan, aladaly. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104