ýönekeýlik | ýönekeýlik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ýönekeýlik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  бедность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  безыскусность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  демократизм  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  непринуждённость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  непритязательность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  неприхотливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [at]  общедоступность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [at]  обыкновенность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [at]  обычность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [at]  простоватость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [at]  простодушие  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [at]  простонародность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [at]  скромность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [at]  упрощение  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [at]  упрощённость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
16. [at]  незамысловатость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
17. [at]  незатейливость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
18. [at]  примитивность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
19. [at]  строгость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
20. [at]  доступность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
21. [at]  популярность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ýönekeýlik webussa yaz duwmesi
бедность; безыскусность; демократизм; непринуждённость; непритязательность; неприхотливость; общедоступность; обыкновенность; обычность; простоватость; простодушие; простонародность; скромность; упрощение; упрощённость; незамысловатость; незатейливость; примитивность; строгость; доступность; популярность
öý goşlarynyň ýönekeýligi - бедность обстановки
jaýyň içiniň ýönekeýligi - скромность обстановки
webussa yaz duwmesi
ýönekeýlikden webussa yaz duwmesi
спроста
webussa yaz duwmesi

ýönekeýlik webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Düşünmegi kyn dällik, örän düşnüklilik. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Kiçigöwünlilik, ulumsy dällik, sadalyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Çylşyrymly dällik, sadalyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104