ýeňseki | ýeňseki sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ýeňseki  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  задний  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  черный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ýeňseki webussa yaz duwmesi
задний; чёрный
jaýyň ýeňseki gapysy - чёрный ход в доме
webussa yaz duwmesi

ýeňseki webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Ýeňse tarapdaky, yz tarapda bolan, syrt tarapky, ýeňsedäki. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104