ýerliksizlik | ýerliksizlik sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ýerliksizlik  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  беспричинность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  бестактность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  нерациональность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  несуразность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  неуместность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  неделикатность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ýerliksizlik webussa yaz duwmesi
беспричинность; бестактность; нерациональность; несуразность; неуместность; неделикатность
ýerliksizlik etmek - делать несуразности
webussa yaz duwmesi

ýerliksizlik webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Ýerlikli bolmazlyk, ýagdaýa dogry gelmezlik, gelşiksizlik, nähaklyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Ugursyzlyk, bihepbelik, bidereklik. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104