ýokanç | ýokanç sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ýokanç  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  вирус  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  заразный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  инфекционный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  заразительный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ýokanç webussa yaz duwmesi
вирус; инфекционный; заразительный; заразный
ýokanç keselliler keselhanasy - инфекционная больница
ýokanç keseller - заразные болезни
webussa yaz duwmesi
ýokanç bolan zat webussa yaz duwmesi
вирус
webussa yaz duwmesi

ýokanç webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Mikroblar arkaly ýaýrap, kesel döredýän. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104