ýokary götermek | ýokary götermek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ýokary götermek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [işlik]  вздуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [işlik]  вздымать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  взмести  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  взметнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  перекрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  вскинуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ýokary götermek webussa yaz duwmesi
вздуть; вздымать; взмести; взметнуть; перекрыть; вскинуть
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104