şalfeý | şalfeý sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
şalfeý  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  шалфей  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  шалфейный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
şalfeý webussa yaz duwmesi
шалфей; шалфейный
şalfeý ýagy - шалфейное масло
webussa yaz duwmesi
şalfeý gaýnadylan suw webussa yaz duwmesi
шалфей
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104