şillirdemek | şillirdemek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
şillirdemek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  бормотание  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  бормотать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  говорить тихо  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  булькать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
şillirdemek webussa yaz duwmesi
булькать
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104