şu wagta çenli | şu wagta çenli sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
şu wagta çenli  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  все  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  доселе  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  поныне  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  посейчас  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
şu wagta çenli webussa yaz duwmesi
всё; доселе; поныне; посейчас
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104