Awa | Awa sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
awa garşy madda webussa yaz duwmesi
противоядие
webussa yaz duwmesi
awa gözükdirmek webussa yaz duwmesi
выносить
webussa yaz duwmesiAşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Iňlisçe-Türkmençe:   await   awaited   awake   awaken   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104