Päli | Päli sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
palimpsest webussa yaz duwmesi
палимпсест
webussa yaz duwmesi
palindrom webussa yaz duwmesi
палиндром
webussa yaz duwmesiAşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Türkmençe-Iňlisçe:   Päli   
Türkmençe-Rusça:   Päli   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104