aýallar | aýallar sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
aýallar  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  женщины  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  бабьё  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  дамский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  женский  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
aýallar webussa yaz duwmesi
бабьё; дамский; женский
aýallar ýygny - дамское общество
webussa yaz duwmesi
aýallar bilen mylaýymsyraşmagy webussa yaz duwmesi
любезник
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104