aýlatmak | aýlatmak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


aýlatmak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Pyrlatak, tigirletmek: gezdirtmek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104