adatylyk | adatylyk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
adatylyk  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  обыденность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  обыкновенность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  обычность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [at]  обиходность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [at]  приземлённость  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [at]  повседневность  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
adatylyk webussa yaz duwmesi
обыденность; обыкновенность; обычность; обиходность; приземлённость; повседневность
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104