adyn | adyn sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Uly rusça-türkmençe sözlük
adyny aýtma webussa yaz duwmesi
называние
webussa yaz duwmesi
adyny çalşyrma webussa yaz duwmesi
переименование
webussa yaz duwmesi
Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Iňlisçe-Türkmençe:   adynamic   adynamy   

URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104