aglak | aglak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
aglak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  рева  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  ревун  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  слезливый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  нюня  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  плаксивый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
aglak webussa yaz duwmesi
рёва; ревун; слезливый; нюня; плаксивый
aglak çaga - слезливый ребёнок
webussa yaz duwmesi
aglak adam webussa yaz duwmesi
плакса
webussa yaz duwmesi

aglak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Az sanly, seýrek, selçeň, dagynyk. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Hemişe aglap ýören, köp aglaýan. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104