ajap | ajap sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
ajap  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [sypat]  замечательный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  благородный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [sypat]  божественный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  диво  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [sypat]  пышный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [sypat]  добро  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [hal]  божественно  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
ajap webussa yaz duwmesi
благородный; божественно; божественный; диво; пышный; добро
ajaýyp owadanlyk - благородная красота
bu ne ajap zat! - что за диво!
webussa yaz duwmesi
ajap başlamak webussa yaz duwmesi
забродить
webussa yaz duwmesi

ajap webussa yaz duwmesi
1. [söz]  seret ajaýyp webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104