akyldan azaşan | akyldan azaşan sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
akyldan azaşan  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  обезумевший  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  смущенный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [söz]  смятенный  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
akyldan azaşanlyk webussa yaz duwmesi
сумасшествие; помешательство
webussa yaz duwmesi
URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104