alça | alça sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
alça  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  алыча  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [sypat]  алычовый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
alça webussa yaz duwmesi
алыча; алычовый
alça mürepbesi - алычовое варенье
webussa yaz duwmesi
alça agajy webussa yaz duwmesi
алыча
webussa yaz duwmesi

alça webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Botanika Üljä meňzeş, gözek ýaly togalajyk, sary reňkli süýjümtik iýmiş we şol iýmişi getirýän agaç. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104