algyr | algyr sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
algyr  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [at]  сокол  [Zoologiýa]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [at]  коршун  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [at]  сапсан  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [sypat]  храбрый  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
algyr webussa yaz duwmesi
сапсан
webussa yaz duwmesi
algyr laçynym webussa yaz duwmesi
соколик
webussa yaz duwmesi

algyr webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Zoologiýa Çüňki, dyrnagy ýiti, gözleri ullakan çalymtyk mele reňkli, ýyrtyjy guş. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Gowy alýan, alagan. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Göçme manyda Edermen, gaýratly, batyr. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104