barlamak | barlamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
barlamak  google image duwmesi
1. [işlik]  проверить  [Umumy]  google image duwmesi
2. [işlik]  проверять  [Umumy]  google image duwmesi
3. [işlik]  регистрировать  [Umumy]  google image duwmesi
4. [işlik]  рассматривать  [Umumy]  google image duwmesi
5. [işlik]  созерцать  [Umumy]  google image duwmesi
6. [işlik]  контролировать  [Umumy]  google image duwmesi
7. [işlik]  осматривать  [Umumy]  google image duwmesi
8. [işlik]  осмотреть  [Umumy]  google image duwmesi
9. [işlik]  исследовать  [Umumy]  google image duwmesi
10. [işlik]  освидетельствовать  [Umumy]  google image duwmesi
11. [işlik]  выверить  [Umumy]  google image duwmesi
12. [işlik]  обыскать  [Umumy]  google image duwmesi
13. [işlik]  опробовать  [Umumy]  google image duwmesi
14. [işlik]  проконтролировать  [Umumy]  google image duwmesi
15. [işlik]  проследить  [Umumy]  google image duwmesi
16. [işlik]  простукать  [Umumy]  google image duwmesi
17. [işlik]  разобрать  [Umumy]  google image duwmesi
18. [işlik]  сверить  [Umumy]  google image duwmesi
19. [işlik]  свидетельствовать  [Umumy]  google image duwmesi
20. [işlik]  зондировать  [Umumy]  google image duwmesi
21. [işlik]  профильтровать  [Umumy]  google image duwmesi
22. [işlik]  прощупать  [Umumy]  google image duwmesi
23. [işlik]  разведать  [Umumy]  google image duwmesi
24. [işlik]  расследовать  [Umumy]  google image duwmesi
25. [işlik]  ревизовать  [Umumy]  google image duwmesi
26. [işlik]  смотреть  [Umumy]  google image duwmesi
27. [işlik]  справиться  [Umumy]  google image duwmesi
28. [işlik]  изучить  [Umumy]  google image duwmesi
29. [işlik]  испытать  [Umumy]  google image duwmesi
30. [işlik]  нащупать  [Umumy]  google image duwmesi
31. [işlik]  обследовать  [Umumy]  google image duwmesi
32. [işlik]  пробовать  [Umumy]  google image duwmesi
33. [işlik]  считать  [Umumy]  google image duwmesi
34. [işlik]  досматривать  [Umumy]  google image duwmesi
35. [işlik]  поверить  [Umumy]  google image duwmesi
36. [işlik]  позондировать  [Umumy]  google image duwmesi
37. [işlik]  испытывать  [Umumy]  google image duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
barlamak
выверить; контролировать; обыскать; опробовать; освидетельствовать; проверить; проконтролировать; проследить; простукать; разобрать; сверить; свидетельствовать; зондировать; профильтровать; прощупать; разведать; расследовать; ревизовать; смотреть; справиться; изучить; испытать; исследовать; нащупать; обследовать; пробовать; считать; досматривать; поверить; позондировать
saýlawçylaryň spisogyny barlamak - выверить списки избирателей
sagady barlamak - выверить часы
ýesiriň ýanyny barlamak - обыскать пленного
golýazmadaky sitatalary barlamak - проверить цитаты в рукописи
sçýoty barlamak - проверить счета
kassany barlamak - проверить кассу
ýerine ýetirilen işi barlamak - проверить выполненную работу
dokumentleri barlamak - проверить документы
girelgede biletleri barlamak - проверить билеты при входе
sagadyňy barlamak - проверить часы
mehanizmiň işleýşini barlamak - проверить работу механизма
okuwçylaryň bilimini barlamak - проверить знания учащихся
syrkawyň döşüni barmak bilen kakyp barlamak - простукать больному грудь
syrkawy barlamak - свидетельствовать больного
habar berlen faktlary barlamak - расследовать сообщённые факты
kassanyň hasabatyny barlamak - ревизовать кассовую отчётность
tohumyň gögerijiligini barlamak - испытать семена на всхожесть
maddanyň düzümini barlamak - исследовать состав вещества
pulsy barlamak - нащупать пульс
mekdebiň işini barlamak - обследовать работу школы
maşinkada çap edileň teksti golýazma bilen okap barlamak - считать машинописный текст с рукописью
sagatda wagty barlamak - поверить время [на часах]
barlamaklyk
обыск; ревизия

barlamak
1. [söz]  Bir zadyň dogrulygyny anyklamak üçin derňew geçirmek, derňäp görmek.  [Umumy]
2. [söz]  Synap görmek, synagdan geçirmek, synamak.  [Umumy]
3. [söz]  Gözden geçirmek, sermeläp görmek, agtarmak.  [Umumy]
4. [söz]  Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işini alyp barmak, derňemek.  [Umumy]