beklemek | beklemek sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
beklemek  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  закрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  препятствовать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  забить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  забрать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  завалить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  загородить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  заградить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  заделать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  перегородить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  перекрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
11. [işlik]  затворить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
12. [işlik]  заложить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
13. [işlik]  замкнуть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
14. [işlik]  заставить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
15. [işlik]  пересечь  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
beklemek webussa yaz duwmesi
забить; забрать; завалить; загородить; заградить; заделать; перегородить; перекрыть; затворить; заложить; замкнуть; заставить; пересечь
penjiräni tagta bilen beklemek - забить окна досками
penjnräni tagta bilen beklemek - забрать окна досками
agaçlar bilen ýely beklemek - завалить дорогу деревьями
bir zat bilen ýoly beklemek - загородить дорогу чем-л.
biriniň ýoluny beklemek - загородить дорогу кому-л.
jaýryklary beklemek - заделать щели
ýoly beklemek - перегородить дорогу
suwy beklemek - перекрыть воду
webussa yaz duwmesi

beklemek webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Ýapmak, baglamak, gulplamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Öňüni böwetlemek, böwet basmak, baglamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
3. [söz]  Ýoluny, öňüni tutmak, gabat bolmak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104