boýamak | boýamak sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Türkmençe-Rusça
boýamak  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
1. [söz]  окрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
2. [söz]  окрашивать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
3. [işlik]  выкрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
4. [işlik]  красить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
5. [işlik]  прокрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
6. [işlik]  раскрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
7. [işlik]  насандалить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
8. [işlik]  замазать  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
9. [işlik]  покрасить  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi
10. [işlik]  покрыть  [Umumy]  google image duwmesi webussa yaz duwmesi

Uly rusça-türkmençe sözlük
boýamak webussa yaz duwmesi
выкрасить; красить; окрасить; прокрасить; раскрасить; насандалить; замазать; покрасить; покрыть
matany gök reňke boýamak - красить ткань в синий цвет
mata boýamak - окрасить ткань
bir zady gök reňke boýamak - окрасить что-л. в синий цвет
matany oňat boýamak - прокрасить ткань
reňk bilen boýamak - замазать краской
webussa yaz duwmesi

boýamak webussa yaz duwmesi
1. [söz]  Bir zada reňk bermek, boýag çalmak, reňklemek. webussa yaz duwmesi  [Umumy]
2. [söz]  Hapa bulamak, tegmil degirmek, garalamak. webussa yaz duwmesi  [Umumy]URL:
Table:
Field Name:
Üýtgedilmeli tekst:
Üýtgetmek üçin esas:
Öz-özünden düşnükli ýagdaýlar üçin boş goýup bilersiňiz. « »
Id Name:
Id Value:
Üýtgetmegiň görnüşi:
Açary: Redaktor tarapyndan berilen 4 belgili açar. Meselem: 4104